Saturday, November 07, 2009


Przekroj - Rozewicz and Nowosielski
.
The illustration published in Przekroj. The article was about the letters that Tadeusz Rozewicz and Jerzy Nowosielski wrote to each other between 1963 and 2002.
.
Ilustracja z Przekroju do artykułu o listach, jakie Tadeusz Różewicz i Jerzy Nowosielski pisali do siebie w latach 1963-2002. Listy te opublikowane zostały niedawno w formie książkowej.

1 comment:

Anonymous said...

Wow, I'm impressed by this beautiful drawing and story... it enables the viewer to travel in time and through identities, nice!