Thursday, October 23, 2008


Przekroj - 3640
.
The illustration published in Przekroj yesterday for the article about handicapped orphans who do not have any proper place to stay because they do not fit in the "regular" orphanages.
.
Ilustracja z ostatniego Przekroju do artykułu o niepełnosprawnych sierotach, które nie mają gdzie się podziać ze względu na to, ze w "normalnych" domach dziecka są prześladowane przez innych wychowanków.

Wednesday, October 22, 2008

International Comic Book Festival Exhibition (MFK 2008)
.
My exhibition which opened at the Festival is still there and you can see it till the end of this month in LDK in Lodz.
.
Wystawa otwarta na MFK ciągle wisi i będzie wisieć w ŁDKu jeszcze do końca miesiąca.