Thursday, October 23, 2008


Przekroj - 3640
.
The illustration published in Przekroj yesterday for the article about handicapped orphans who do not have any proper place to stay because they do not fit in the "regular" orphanages.
.
Ilustracja z ostatniego Przekroju do artykułu o niepełnosprawnych sierotach, które nie mają gdzie się podziać ze względu na to, ze w "normalnych" domach dziecka są prześladowane przez innych wychowanków.

5 comments:

mam'zelle roüge said...

Wow, GREAT STYLE !!!

Chelsea Greene Lewyta said...

Love this

ellis.illus said...

what a wonderful illustration!

rachel said...

this illo is very strong! very good!

julia said...

What a heartbreaker.